9 месеци бременост во 4 минути (ВИДЕО)

Ова видео во само четири минути покажува како детето пристигнува на овој свет, од зачнувањето па се до раѓањето. Ова видео со својата 3Д визуелизација го прикажува развивањето на ембрионот во матката на мајката, а е интересно да го погледнат не само жените, туку и мажите. Пред 20 години, можевме единствено да сонуваме да направиме ваков тип на филм, кој во тие денови на технологијата беше невозможен, бидејќи ултразвучните слики од внатрешноста на матката не постоеја.