Кога е најдобро да ги извадите осмиците?

Осмиците или умниците се третиот сет на моларите кои што никнуваат помеѓу 17-тата и 21-вата година од животот. Многу често се случува да немаат простор нормално да се развијат и би требало да се отстранат за да се превенира идна болка и можна инфекција.

Американското дентално здружение ги проследува следните знаци според кои умниците треба да се извадат:

Болка

– Инфекција

– Појава на цисти во устата

– Оштетување на соседните заби

– Болести на непцето

– Кариес