Кои се причините за хипертензија?

Хипертензија е дефинирана како крвен притисок поголем од 140/90 мм живин столб (120/80 мм живин столб се смета за нормален притисок). Постојат два вида на хипертензија (висок крвен притисок) – примарен и секундарен (кои ја вклучуваат ендокрината хипертензија) .

Многу хипертензии спаѓаат во основниот тип. Нивната причина е непозната, но генетиката и факторите на ризик од прекумерно внесување на сол, преголема тежина, пушење, алкохол, и одредени лекови можат да предизвикаат зголемување на притисокот. Примарната хипертензија обично добро реагира на промената на начинот на живеење и лековите за намалување на притисокот. Секундарната хипертензија бара поинаков вид на третман. Таа е резултат на бременоста, затоа причинителот мора да се препознае и да се третира .

Секундарна хипертензија може да биде предизвикана од нарушување на надбубрежнaта жлезда. Реноваскуларната хипертензија е уште една форма на секундарна хипертензија предизвикана од хормонална нерамнотежа. Таа се појавува кога артериите што носат крв во бубрезите ќе станат тесни како последица на таложење на материи предизвикани од висок холестерол. Бубрезите тогаш погрешно го толкуваат намалувањето на крвниот проток со оглед на тоа дека притисокот е помал и ги стимулираат хормоните да го зголемат крвниот притисок .

Нарушување на тироидната жлезда, преку преголемо создавање на хормони (хипертиреоидизам) или помалку создава хормони (хипотиреоидизам), исто така има и други ендокрини состојби кои предизвикуваат секундарна хипертензија .

Некои лекови може да предизвикаат секундарна хипертензија, вклучувајќи естрогенска терапија во менопауза, кортикостероиди – анти-инфламаторни лекови кои го третираат артритисот, астмата и други хронични заболувања.

Во зависност од причината, секундарната ендокрина хипертензија може да биде успешно третирана со лекови или операција.