Здравје и Живот ви препорачува

Како да ја победиш остеопорозата – најчестата болест на денешницата

Остеопорозата е метаболно заболување на коскениот систем, чија основна карактеристика е намалување на коскената маса по единица волумен и структурни нарушувања во самото коскено ткиво. Тоа доведува до постепено намалување на еластичноста…