Занемареноста на ензимите носи последици

Ензимите се хемиски соединенија кои овозможуваат обработка на храната што ја јадеме и квалитетна апсорпција на хранливите состојки.

Нивната улога е незаменлива, но често и се занемарува. Всушност од ензимите зависат многу процеси во нашето тело. Тие ја разложуваат храната на ситни честички кои потоа ги отстрануваат заморот и стресот.

Ако храната која ја јадеме е сиромашна со ензими, имунолошкиот систем заслабува и последиците може да се осетат за многу кратко време.